Back to Top

Provozní řád PŠ VODNÍK

Plaveckého výcviku se mohou zúčastnit pouze zdravé osoby. Osoby se zdravotním omezením (např. epilepsie,srdeční choroby apod.) se mohou zúčastnit výcviku pouze za doprovodu druhé osoby. Tuto skutečnost je klient povinen oznámit pracovníkům plavecké školy, kteří rozhodnou o zařazení do plaveckého výcviku.

Plaveckého výcviku se nemohou zúčastnit nemocné osoby s kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené či opilé. V případě nachlazení nebo s jinými příznaky nemoci jsou účastníci plaveckého kurzu povinni respektovat rozhodnutí instruktora.

Každý klient plavecké školy je povinen dodržovat návštěvní řád Aquacentra Šutka a řídit se obecnými pravidly slušného chování a pořádku. V případě porušení pravidel tohoto provozního řádu jsou pracovníci plavecké školy oprávněni vykázat klienta z areálu.

Plavecká škola neručí za věci, peníze a jiné cennosti uložené v šatně či jinde na bazénu.

Do prostoru sprch, WC a bazénu je zakázáno nosit skleněné či jinak nebezpečné předměty, jídlo nebo žvýkačky.

Průkaz plaveckého kurzu slouží k bezplatnému vstupu do Aquacentra po dobu trvání kurzu v daný den a hodinu, kdy probíhá kurz. V jinou dobu, než která je na Průkazu vyznačená s vyjímkou účasti na náhradní hodině, nebude bezplatný vstup umožněn. Na jeden Průkaz bude umožněn vstup pouze jedné osobě.

Účastník kurzu se 15 minut před zahájením lekce dostaví na pokladnu Aquacentra Šutka, kde odevzdá Průkaz a obdrží čip na ruku.

Čip je nastaven na bezplatný pobyt v Aquacentru na celkem 1,45 hod (105 minut) od vstupu přes turnikety do odevzdání čipu. V případě překročení této doby bude na recepci účtován doplatek ve výši 1Kč za 1 minutu. Dále je na čipu nastaven kredit 300Kč, který umožňuje občerstvení v prostorách Aquacentra, avšak útratu je nutné zaplatit na pokladně při odevzdání čipu. Dětem, které plavecká škola přebírá a odevzdává doprovodu na recepci, zakoupení občerstvení neumožníme.

Děti, které přebíráme v prostoru pokladen od rodičů, převezmeme 15 minut před zahájením lekce a následně je odvádíme do společné šatny ( chlapci a dívky zvlášť), dohlédne na převlečení, poté si je odvádíme na bazén k výuce. Děti starší nebo s doprovodem, se dostaví k výuce přímo na bazénu a hlásí se u instruktora. Děti, jejichž doprovod jde na bazén či jde plavat si NEBUDEME od doprovodu přebírat na pokladnách, dítě nám předáte až na 50m bazénu v prostoru východu na letní terasu. Zároveň na tomto místě vám dítě po výuce předáme. Nelze si přebírat dítě v průběhu výuky od jednotlivých trenérů. Důvodem je zejména bezpečnost dětí, jednotliví trenéři nemusí nutně znát totožnost rodičů či doprovodu dětí.

NENÍ V NAŠICH MOŽNOSTECH SI PŘEVZÍT DÍTĚ NA RECEPCI PŘI POZDNÍM PŘÍCHODU! Po dobu výuky nepoužíváme mobilní telefony.

Vstup na bazén je možný pouze po převlečení, osprchování bez plavek za použití mýdla, u menších dětí doporučujeme návštěvu WC. Doprovod, který bude plavat s veřejností si musí zakoupit vstup na pokladně.

Každá lekce začíná nástupem a prezentací. Okamžikem převzetí dětí a potvrzení účasti do záznamového listu přebírá plavecká škola zodpovědnost za bezpečnost a zdraví účastníků plaveckého výcviku. Tato odpovědnost končí závěrečným nástupem a předáním dětí doprovodu.

Rodiče nebo doprovod nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do výuky či jinak rozptylovat dítě.

Po ukončení lekce odvádí instruktoři děti, které jsme převzali na pokladně od doprovodu, zpět do sprch a do šaten, dohlédne na osušení a převlečení. Cca 10-15 minut po ukončení lekce předáváme děti zpět doprovodu. Účastník kurzu na recepci nahlásí své jméno, dostane zpět Průkaz plaveckého kurzu a čip vloží do turniketu.

Rodiče mají možnost při poslední lekci navštívit výuku, kde uvidí pokroky dětí v plavání a  mohou si své děti vyfotografovat. Zájemci se dopředu objednají mailem z důvodu přípravy jednorázové průkazy k bezplatnému vstupu, tak aby před lekcí je mohl instruktor připravené předat rodičům v prostoru recepce. Podmínkou je sportovní oděv ( ideálně šortky, tričko, pantofle nebo plavky).

Zájemci mají v průběhu kurzu možnost se objednat do nových termínů kurzů ( zpravidla v posledním měsíci daného kurzu - rodiče dostanou písemně informace), pro stávající klienty garantujeme stejný den a hodinu kurzu.

Plavecká škola VODNÍK umožňuje svým klientům odplavat si náhradní hodiny za zameškané lekce např. z důvodu nemoci, dovolené, školy v přírodě apod. Pro výběr náhradních hodin platí následující pravidla:

  • Každý klient má za jedno pololetí nárok na 4 náhradní hodiny
  • Omluvy a náhradní lekce si rodiče účastníků zaznamenávají sami pomocí elektronického náhradového systému (dále jen AUKSYS).
  • před zahájením kurzu obdržíte e-mailem přihlašovací údaje do Auksysu (přihlašovací jméno a heslo), které si v systému můžete následně  změtit. Dále vás systém vyzve k potvrzení obchodních podmínek (Provozního řádu)
  • Po přihlášení do Auksysu uvidíte pouze své dítě, ostatní účastníci jsou nedostupní. 
  • V kalendáři si můžete zaznamenávat omluvy či zadávat náhradní hodiny.
  • V případě dlouhodobého onemocnění budeme po vzájemné komunikaci postupovat individuálně.
  • Neomluvené hodiny nelze odečítat z kurzovného. 

Dávejte si prosím pozor na čipy, při jejich ztrátě účtuje Aquacentrum poplatek ve výši 800Kč. U dětí, které si přebíráme na pokladně toto neplatí, čipy jim po projití turniketem odebereme a vrátíme je v okamžiku odchodu.

Zaplacené kurzovné se nevrací.