Předmětem naší činnosti je zejména předplavecká výuka dětí mateřských škol a plavecká výuka žáků základních škol v rámci povinné tělesné výchovy dle vyhlášky 48/2005 Sb. Dále pořádáme kurzy plavání pro děti ve věkové skupině od 4 - 15 let a individuální výuku plavání jak pro děti, tak i pro dospělé.

Využíváme nejnovější poznatky a metodiku výuky plavání ( škola hrou) a různé plavecké pomůcky a hračky.

Výuka je zajišťována kvalifikovanými instruktory, kteří mají příslušné vzdělání a bohaté zkušenosti.

Výuka probíhá v AQUACENTRU ŠUTKA, které splňuje veškeré hygienické a bezpečnostní požadavky na kvalitní výuku v moderním prostředí a dále nabízí vynikající dopravní dostupnost v rámci Prahy a blízkého okolí.

Ročně projde naší plaveckou školou více než 4000 dětí. Našim cílem je naučit děti základní plavecké dovednosti včetně základů hygieny a bezpečnosti při plavání. Po absolvování kurzu by měli děti dle věku a svých fyzických možností zvládnout  základy minimálně jednoho plaveckého stylu, naučí se reagovat na překážky ve vodě a budou mít základní představu o záchraně tonoucího a první pomoci.

Věřím, že naši budoucí klienti budou stejně spokojeni jako absolventi našich předchozích  kurzů.

za plaveckou školu VODNÍK
Radka Šťastná
ředitelka plavecké školy