Plavecká škola Vodník vydává na konci pololetí školní výuky plavání nebo po ukončení 20 lekcí kurzů plavání pro děti 
DIPLOM ZA ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ PLAVECKÉ ŠKOLY.

Tento diplom je orientační vodítko zejména pro rodiče, aby věděli, jakou vzdálenost za optimálních podmínek je dítě schopno bezpečně uplavat bez nadlehčovacích pomůcek ve volné vodě. Do příslušného řádku s vyobrazením želvičky, kapříka nebo delfína vypisujeme počet metrů, které dítě bezpečně uplavalo při závěrečné zkoušce. Při této zkoušce je hodnocen i plavecký styl, dýchání a plavecká souhra u stylů prsa a kraul.

POCHVALA ZA SNAHU: nedoporučujeme plavání ve volné vodě bez nadlehčovacích pomůcek a bez dozoru dospělých.
ŽELVIČKA: uplave maximálně do 25 m ve volné vodě bez nadlehčovacích pomůcek, doporučujeme dohled dospělých.
KAPŘÍK: uplave více než 25 m až 200 m bez nadlehčovacích pomůcek, doporučujeme dohled dospělých, hodnocen je i plavecký styl.
DELFÍN: uplave bezpečně 200 m a více, hodnocen je i plavecký styl.

 

vodnik diplom